Praktiserende advokat med kontor i Fyrgata 3, Steinkjer.
Rådgivning innenfor de fleste områder i jussen.

Tlf 905 09 419 / rune@advokatostgard.no

Etter å ha tatt juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1998 har jeg arbeidet i politiet, i statsforvaltningen og i EU-kommisjonen i tillegg til at jeg har drevet allmennpraktiserende advokatvirksomhet i mer enn 10 år – herunder i eget firma siden 2013.

Jeg har prosedert tvister på alle domstolnivå i Norge. Du finner informasjon om de sakstypene som jeg arbeider mest med lenger ned på siden.

Jeg har kontorfellesskap med advokat Theo Dretvik, (tlf. 948 92 662, theo@advokattheodretvik.no, www.advokattheodretvik.no).

Praktisk informasjon

Kontoret ligger 200 meter vest for Amfi-senteret og har felles hovedinngang med Steinkjer Medisinske Senter, i første etasje i Fyrgata 3, på Sørsileiret på Steinkjer. Handicapvennlig adkomst og gratis parkering både foran og bak bygningen.

Se standardvilkår  Last ned CV

 • Prisinformasjon

  Timeprisen varierer fra kr 1.020,- til 1.700  eks. mva. pr. time.

  Jeg fører timer på alt arbeid som blir utført med saken, herunder for administrative oppgaver som direkte gjelder saken, så som oppretting og avslutning av saken, fakturering mv. Vanlige utgifter til kontorhold generelt inngår i timeprisen. Gebyr til det offentlige og andre direkte utgifter dekkes ikke av timeprisen. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg og belastes klient. I enkelte saker ber jeg om innbetaling av forskudd. Se for øvrig de alminnelige vilkårene.

 • Rettsområder

  Jeg tilbyr rådgivning innenfor de fleste områdene i jussen med hovedvekt på:

  • kontrakter
  • forvaltning
  • eiendom
  • familie
  • arv/skifte
  • trygd/helse
  • strafferett